Đăng ký tham gia Khoá học hè trao đổi quốc tế về Global Marketing

Thông báo về việc đăng ký tham gia Khóa học trao đổi hè quốc tế trao đổi tín chỉ -...
Xem thêm
Đăng ký tham gia Khoá học hè trao đổi quốc tế về Global Marketing

Chuyến đi thực tế doanh nghiệp môn Nghiên cứu Marketing của lớp POHE Truyền thông Marketing 59

https://www.youtube.com/watch?v=NiUqKG3Silk Nghiên cứu Marketing, không đơn giản chỉ là nghiên cứu       Tính đến thời điểm hiện tại có lẽ...
Xem thêm
Chuyến đi thực tế doanh nghiệp môn Nghiên cứu Marketing của lớp POHE Truyền thông Marketing 59

Chuyến đi thực tế doanh nghiệp môn PR của lớp POHE Truyền thông Marketing 59

https://www.youtube.com/watch?v=NiUqKG3Silk Thực tế môn học PR – hành trình tại LeBros  Trong phần thực tế tại doanh nghiệp của học...
Xem thêm
Chuyến đi thực tế doanh nghiệp môn PR của lớp POHE Truyền thông Marketing 59

Thông tin tuyển dụng tháng 6 năm 2019

Thông tin tuyển dụng tháng 6 năm 2019 Senior copywriter mảng mẹ và bé - Admicro Chuyên viên content Graphic...
Xem thêm
Thông tin tuyển dụng tháng 6 năm 2019

Chuyến đi thực tế khảo sát doanh nghiệp của lớp Truyền thông Marketing POHE khóa 58

Ngày 10/5 vừa qua, dưới sự hướng dẫn của TS. Nguyễn Quang Dũng, ThS. Hoàng Tuấn Dũng, ThS Trần Hồng...
Xem thêm
Chuyến đi thực tế khảo sát doanh nghiệp của lớp Truyền thông Marketing POHE khóa 58

Tin chính