Thông báo điều chỉnh phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2022

Read More

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh của Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 và quy hoạch nhiệm kỳ 2025 – 2030

Căn cứ Hướng dẫn số 31-HD/ĐUK ngày 07/4/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao...
Read More

Thông báo về việc xét tốt nghiệp Đại học Chính quy đợt 2 năm 2022

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo về việc xét tốt nghiệp đại học chính quy đợt 2...
Read More

Thông báo lịch khám sức khỏe cho sinh viên khóa 60 và tương đương

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN TRẠM Y TẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập –...
Read More

Khai mạc bảo vệ chuyên đề thực tập chương trình POHE khóa 60 cho 236 sinh viên

04/05/2022 Sáng nay (04/5/2022), Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE đã khai mạc buổi bảo vệ chuyên...
Read More

Tin chính