LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27 NĂM 2022 (Từ ngày 27/6/2022 đến ngày 03/7/2022)

Thứ Hai 27/6/2022
09h30
Triển khai Chương trình phát triển nhân tài số giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia.
Mời giảng viên và sinh viên quan tâm.
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
Thứ Ba 28/6/2022
07h30
Hội thảo Khoa học quốc gia “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ trương chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045”.
Các nhà khoa học viết bài và đại biểu có giấy mời.
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
Thứ Tư 29/6/2022
8h
BM Marketing tổ chức SHKH cho CHV và SHKH chủ đề do ThS. NHĐ.Khoa trình bày.
Mời các thành viên BM và GV có quan tâm.
P.1306
09h30
Họp Tổ công tác xây dựng Đề án tự chủ: rà soát kỹ thuật trước khi ban hành chính thức.
PGS. VH.Thông
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
16h30
Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt 2 năm 2022.
PGS. VH.Thông
Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
Thứ Năm 30/6/2022
08h00
Hội thảo Khoa học “Kinh doanh nông sản Việt: Từ giải pháp phát triển hệ sinh thái nông nghiệp và thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo trong bối cảnh hội nhập”.
Thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Lãnh đạo đơn vị trực thuộc Trường, Đại biểu có giấy mời và các CBGV, sinh viên có quan tâm.
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
14h
BM QTBH&DM tổ chức SHKH cho CHV K29.
Mời các thành viên BM và PGS Vũ Trí Dũng, TS. Nguyễn Ngọc Quang, TS. Đỗ Khắc Hưởng, TS. Doãn Hoàng Minh, TS. Nguyễn Đình Toàn.
P.1303
15h30
BM QTBH&DM tổ chức SHKH với chủ đề “Quảng cáo Facebook – Lý thuyết và thực hành” do ThS Huỳnh Văn Khải trình bày.
Mời các thành viên BM và GV có quan tâm.
P1303
Thứ Sáu 01/7/2022
08h30
Chương trình biểu dương con viên chức và người lao động đạt thành tích cao trong học tập năm học 2021-2022.
BCH Công Đoàn Trường, đại diện lãnh đạo Khoa, BCH Công đoàn Khoa cùng các CBVC và con CBCV.
Hội trường A2
19h00
Chương trình Dạ hội chia tay sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE Khóa 60.
Ban Quản lý Chương trình TT,CLC&POHE, các đại biểu có giấy mời.
Hội trường A2