Thông báo về việc Hướng dẫn xét thưởng Bài báo công bố quốc tế năm 2022

Xem thông báo tại đây  1478-TB-DHKTQD-16.08.2022-Thuong CBQT 2022
Read More

Kế hoạch & Danh sách phân công GVHD viết đề án ngành Marketing dành cho sinh viên ngành Marketing Khóa 62

Xem kế hoạch tại đây Danh sách phân công GVHD lớp MKT 62A Danh sách phân công GVHD lớp MKT...
Read More

SỰ HỢP TÁC THÀNH CÔNG CỦA G.EMPIRE VÀ LIÊN CHI ĐOÀN KHOA MARKETING TRONG GALA MARKETING LAND 2021: LUMINOSA

04/06/2022 vừa qua, Liên chi Đoàn Khoa Marketing đã tổ chức thành công sự kiện Gala Marketing Land 2021: Luminosa,...
Read More
SỰ HỢP TÁC THÀNH CÔNG CỦA G.EMPIRE VÀ LIÊN CHI ĐOÀN KHOA MARKETING TRONG GALA MARKETING LAND 2021: LUMINOSA

Kế hoạc Thực tập Tốt nghiệp học Kỳ Mùa Thu 2022 hệ Chính quy ngành PR và Danh sách giáo viên hướng dẫn

Nganh PR Ke hoach ThucTapTN HK MuaTHu 2022 xem tại đây Nganh PR Phan cong GVHD ThucTapTN HK MuaThu 2022...
Read More

Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; Triển khai kế hoạch Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

Sáng ngày 11/8/2022, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã tổ chức thành công Hội nghị Sơ kết 6...
Read More

Tin chính