Bài tập thực hành làm phim quảng cáo môn “Quay phim chụp ảnh quảng cáo” của sinh viên Truyền thông Marketing 57

Nhóm Flyhigh: Viral video cho thương hiệu TASpa 

 

Nhóm Thought Team: Viral video cho thương hiệu Family Resort

 

Nhóm Eleven: Viral video cho thương hiệu Family Resort

 

Nhóm Lala: Viral video cho thương hiệu Family Resort