Bế mạc chương trình trao đổi sinh viên hè giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Trường Bách khoa Ngee Ann Polytechnic, Singapore