Các chương trình trao đổi sinh viên năm học 2019-2020

Trong năm 2019, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tiếp tục triển khai các chương trình trao đổi sinh viên với 24 trường Đại học đối tác tại Nhật Bản, Hàn QUốc, Pháp, Úc, Hoa Kỳ,…. Đây là cơ hội cho các bạn sinh viên, học viên có những trải nghiệm học tập, tìm hiểu văn hóa đời sống và giao lưu với sinh viên các nước trên thế giới.

Thông tin về chương trình trao đổi sinh viên năm 2018-2019 có thể xem theo đường link sau: