Các hoạt động diễn ra trong thời gian từ 06/04 đến 15/04 Đoàn Thanh niên

Trong khoảng thời gian từ 6/4 -15/4 Đoàn Thanh niên Trường ĐH Kinh tế quốc dân có rất nhiều các hoạt động thú vị và sôi nổi diễn ra dành cho các bạn sinh viên:

1. Các hoạt động nằm trong chuỗi chương trình NEU CAREER EXPO 2018 – Ngày hội việc làm của Đoàn trường:

1. 07/04 : Công ty Bảo hiểm BẢO VIỆT : “Build up your career”
Thời gian: 8h00 – 11h30 sáng 07/04 ( thứ 7 )
Địa điểm: Hội trường A – Nhà Văn hóa
Điểm tích lũy hoạt động: 05 điểm
Link bài đăng:  https://goo.gl/naxR4d ;  https://goo.gl/cB7wKA
2. 10/04 : Tập đoàn Tôn Hoa Sen
Thời gian: 8h00  sáng 10/04 ( thứ 3 )
Điểm tích lũy hoạt động: 05 điểm
Địa điểm: A2-1001
Link đăng ký:  (Cập nhật)
Link bài đăng:   (Cập nhật)


3. 10/04 : Công ty Kiểm toán KPMG
Thời gian: 18h00  tối 10/04 ( thứ 3 )
Điểm tích lũy hoạt động: 05 điểm
Địa điểm: Hội trường A – Nhà Văn hóa
Link đăng ký:  (Cập nhật)
Link bài đăng:   (Cập nhật)
4. 11/04 : Công ty Kiểm toán RSM
Thời gian: 18h00  tối 11/04 ( thứ 4 )
Điểm tích lũy hoạt động: 05 điểm
Địa điểm: A2-1001
Link đăng ký:  (Cập nhật)
Link bài đăng:   (Cập nhật)
5. 12/04 : Ngân hàng VP BANK
 Thời gian: 18h00  tối 12/04 ( thứ 5 )
Điểm tích lũy hoạt động: 05 điểm
Địa điểm: A2-1001
Link đăng ký:  (Cập nhật)
Link bài đăng:   (Cập nhật)
6. 13/04 : UNESCO : “Today Voice Unitour”
Thời gian: 8h00 sáng 13/04 ( thứ 6 )
Điểm tích lũy hoạt động: 05 điểm
Địa điểm: Hội trường A – Nhà Văn hóa
Link đăng ký:   http://bit.ly/Unitour_NEU
Link bài đăng:    https://goo.gl/nv2eJh
 
7. 15/04: NEU CAREER EXPO 2018 – NGÀY HỘI VIỆC LÀM 2018 

 

2. 10/04 : Tập đoàn Tôn Hoa Sen
Thời gian: 8h00  sáng 10/04 ( thứ 3 )
Điểm tích lũy hoạt động: 05 điểm
Địa điểm: A2-1001
Link đăng ký:  https://goo.gl/y6JDhp
ĐỐI TƯỢNG: 120 Sinh viên năm 3,4 

 

3. 10/04 : Công ty Kiểm toán KPMG
Thời gian: 18h00  tối 10/04 ( thứ 3 )
Điểm tích lũy hoạt động: 05 điểm
Địa điểm: Hội trường A – Nhà Văn hóa
Link đăng ký:  https://goo.gl/ux1Dzm
ĐỐI TƯỢNG: 400-500 Sinh viên năm 2,3,4 – Đặc biệt là Sinh viên Viện Kế toán – Kiểm toán.