Câu lạc bộ Truyền thông Neuron giới thiệu dự án “MARKETING KHÔNG KINH THẾ”

Thuật ngữ “Marketing” đã trở nên vô cùng phổ biến trong nền kinh tế hiện đại. Thế nhưng không phải ai cũng hiểu thấu đáo “Marketing là gì”. Đặc biệt là với những bạn học sinh phổ thông vẫn còn đang băn khoăn về định hướng ngành nghề trong tương lai hay những ai có … Xem chi tiết

Ông Dương Công Minh kể về tuổi trẻ khởi nghiệp bất động sản

Ông Dương Công Minh kể về tuổi trẻ khởi nghiệp bất động sản, “gan to” mới làm giàu được Từng phá sản vì buôn xoài, phải bán nhà để có tiền trả nợ nhưng đó cũng là cái duyên đến với lĩnh vực bất động sản của Chủ tịch HĐQT Him Lam, chủ tịch ngân … Xem chi tiết