LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 42 NĂM 2019 (Từ ngày 14/10/2019 đến ngày 20/10/2019)

Thứ Hai 14/10/2019 08h00 BCNK làm việc với CHV về tiến độ thực hiện LVCH. Phòng 1307 Thứ Ba 15/10/2019 14h00 Sơ kết quy trình Bảo vệ luận văn Thạc sĩ tập trung, thống nhất quy trình năm 2019. Đại diện lãnh đạo Khoa, Trưởng các Bộ môn có đào tạo Thạc sĩ. Phòng Hội … Xem chi tiết

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 41 NĂM 2019 (Từ ngày 07/10/2019 đến ngày 13/10/2019)

Thứ Hai 07/10/2019 13h30 Hội nghị về công tác Đảm bảo chất lượng và Kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo; và triển khai Kế hoạch tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục giữa chu kỳ, giai đoạn 2017 – 2022. Trưởng khoa, các Trưởng Bộ môn Phòng Hội thảo tầng … Xem chi tiết

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40 NĂM 2019 (Từ ngày 30/9/2019 đến ngày 06/10/2019)

Thứ Hai 30/9/2019 09h30 Ban Thường vụ Công đoàn trường họp bàn về kế hoạch tổng kết năm học 2018-2019. Ban Thường vụ Công đoàn trường. Phòng 608 Nhà A1 16h00 Sơ kết quy trình bảo vệ luận văn thạc sĩ tập trung và thống nhất qui trình năm 2019. PTK TS Phạm Văn Tuấn. … Xem chi tiết

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39 NĂM 2019 (Từ ngày 23/9/2019 đến ngày 29/9/2019)

Thứ Hai 23/9/2019 8h: Công đoàn Trường kiểm tra toàn diện Công đoàn Khoa Đại diện Chi ủy, BCNK, BCH CĐK: TS. Phạm Văn Tuấn, TS. Nguyễn Đình Toàn, CVC. Trần Bích Thủy Phòng 608 Nhà A1 Thứ Ba 24/9/2019 8h: Hội thảo quốc tế “Đảm bảo chất lượng để xây dựng danh tiếng và … Xem chi tiết

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38 NĂM 2019 (Từ ngày 16/9/2019 đến ngày 22/9/2019)

Thứ Hai 16/9/2019 8h: Lễ Khai giảng Chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU khóa 15, kỳ mùa thu 2019. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường, Công đoàn, Đoàn TN, Hội SV, Hội CCB, Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường, trợ lý Khoa, Viện, Trung tâm đào tạo và đại biểu có … Xem chi tiết

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36 NĂM 2019 (Từ ngày 02/9/2019 đến ngày 08/9/2019)

Thứ Hai 02/9/2019 Nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 Thứ Ba 03/9/2019 9h30: Gặp gỡ sinh viên K61 Chương trình POHE Truyền thông Marketing tại A2-912. Viện TT.CLC.POHE tổ chức. PTK Phạm Văn Tuấn, đại diện LĐBM BM Truyền thông MKT và GV BM Truyền thông MKT (không có giờ lên lớp) Thứ Tư 04/9/2019 9h: … Xem chi tiết

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34 NĂM 2019 (Từ ngày 19/8/2019 đến ngày 25/8/2019)

Thứ Hai 19/8/2019 8h: Họp BCNK và các LĐBM về việc điều chỉnh CTĐT. VP chuẩn bị và ghi sổ bb Khoa. 9h30: Họp BTC Chương trình Chào K61: BCNK, BT.LCĐ Hoàng Tuấn Dũng, PBT.LCĐ Nguyễn Quỳnh Trang, Trợ lý ĐT Cao Thị Thu Hiền, Trần Bích Thủy và các giảng viên Hoàng Ngọc Vinh Hạnh và Lê Phạm … Xem chi tiết

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33 NĂM 2019 (Từ ngày 12/8/2019 đến ngày 18/8/2019)

BẮT ĐẦU HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020 GIẢNG VIÊN LÊN LỚP THEO LỊCH ĐÃ ĐƯỢC PHÂN CÔNG Thứ Hai 12/8/2019 8h: Họp Bộ môn MKT. Phòng 1306. 9h: Họp toàn Khoa: phổ biến và cập nhật thông tin triển khai nhiệm vụ năm học mới. Phòng 1304-1305. 15h30: Họp triển khai hoàn thiện chương … Xem chi tiết