LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22 NĂM 2023 (Từ ngày 29/5/2023 đến ngày 04/6/2023)

Thứ Hai 29/5/2023 08h30 Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo thẩm định Đề án mở ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ Chính sách Công. PGS. Thông Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 10h30 Họp về quản lý và tổ chức hoạt động hội thảo. PGS. Thông Phòng họp A tầng 5 … Xem chi tiết

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21 NĂM 2023 (Từ ngày 22/5/2023 đến ngày 28/5/2023)

Thứ Hai 22/5/2023 08h30 Họp ứng viên dự tuyển NCS đợt 1 năm 2023. PGS. Thông Phòng 501 tầng 5 Nhà A2 09h30 Họp ứng viên dự tuyển NCS Marketing PGS. Thông, PGS. Huyền, PGS. Tuấn, TS. Quang Phòng họp 1306 13h30 BM QTBH&DM tổ chức SHKH cho CHV. GV BM và PGS. Dũng, TS. … Xem chi tiết

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20 NĂM 2023 (Từ ngày 15/5/2023 đến ngày 21/5/2023)

Thứ Hai 15/5/2023 07h15 Các tiểu ban đánh giá Chuyên đề Tốt nghiệp CLC.MKT K61 A2, tầng 8 và 9 19h00 Gặp mặt đại biểu và diễn giả tham dự Hội thảo Quốc tế “Thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong các trường đại học trong thời đại toàn cầu” (YSEALI Regional Workshop 2023). ThS. … Xem chi tiết

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18 NĂM 2023 (Từ ngày 01/5/2023 đến ngày 07/5/2023)

Thứ Hai 01/5/2023 đến Thứ Tư 03/5/2023 (Nghỉ theo Thông báo số 722/TB-ĐHKTQD ngày 07/4/2023) Thứ Năm 04/5/2023 08h30 Hội nghị Tập thể Lãnh đạo trường mở rộng đánh giá viên chức quản lý. PGS. Thông Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1 15h30 Hội nghị toàn thể Khoa Marketing về công tác cán bộ. … Xem chi tiết

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16 NĂM 2023 (Từ ngày 17/4/2023 đến ngày 23/4/2023)

Thứ Hai 17/4/2023 10h30 Làm việc với đại diện công giới về hợp tác đào tạo. PGS. Thông và PGS. Huyền Phòng 1306 15h30 Họp với giảng viên LBU về nội dung và kế hoạch giảng học phần Digital Data and Analytics và IMC. TS. Long, TS. Hưởng, TS. Hoa, TS. Minh, ThS. Khánh Hòa, … Xem chi tiết

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13 NĂM 2023 (Từ ngày 27/3/2023 đến ngày 02/4/2023)

Thứ Hai 27/3/2023 14h00 Báo cáo Ban Giám hiệu về công tác chuẩn bị Hội nghị cán bộ chủ chốt năm 2023. PGS. Thông Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 16h00 Họp Hội đồng Trường Nhiệm kỳ 2021-2026 (Phiên họp thứ 13). PGS. Thông Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1 Thứ Ba 28/3/2023 … Xem chi tiết

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12 NĂM 2023 (Từ ngày 20/3/2023 đến ngày 26/3/2023)

Thứ Hai 20/3/2023 14h00 Họp về kiểm định AACSB. ThS. Hoàng Dũng Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 15h30 Họp Hội đồng xây dựng Chương trình Chất lượng cao Quan hệ công chúng, ngành Quan hệ công chúng. Các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 195/QĐ- ĐHKTQD ngày 01/3/2023 của Hiệu … Xem chi tiết