LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26 NĂM 2023 (Từ ngày 26/6/2023 đến ngày 02/7/2023)

Thứ Hai 26/6/2023 08h00 Họp Ban chuyên môn rà soát và cập nhật CTĐT năm 2023. PGS. Thông, PGS. Huyền Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 14h00 Lễ ra quân Đoàn kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại Thành phố Hà Nội. Sân trước Nhà A1 14h00 … Xem chi tiết

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25 NĂM 2023 (Từ ngày 19/6/2023 đến ngày 25/6/2023)

Thứ Hai 19/6/2023 15h00 Họp báo cáo kết quả nghiên cứu bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn của tổ chức AACSB, Hoa Kỳ. Đại biểu có giấy mời. Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 Thứ Ba 20/6/2023 08h45 Họp báo cáo đánh giá dự án SAHEP. … Xem chi tiết

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22 NĂM 2023 (Từ ngày 29/5/2023 đến ngày 04/6/2023)

Thứ Hai 29/5/2023 08h30 Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo thẩm định Đề án mở ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ Chính sách Công. PGS. Thông Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 10h30 Họp về quản lý và tổ chức hoạt động hội thảo. PGS. Thông Phòng họp A tầng 5 … Xem chi tiết

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21 NĂM 2023 (Từ ngày 22/5/2023 đến ngày 28/5/2023)

Thứ Hai 22/5/2023 08h30 Họp ứng viên dự tuyển NCS đợt 1 năm 2023. PGS. Thông Phòng 501 tầng 5 Nhà A2 09h30 Họp ứng viên dự tuyển NCS Marketing PGS. Thông, PGS. Huyền, PGS. Tuấn, TS. Quang Phòng họp 1306 13h30 BM QTBH&DM tổ chức SHKH cho CHV. GV BM và PGS. Dũng, TS. … Xem chi tiết

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20 NĂM 2023 (Từ ngày 15/5/2023 đến ngày 21/5/2023)

Thứ Hai 15/5/2023 07h15 Các tiểu ban đánh giá Chuyên đề Tốt nghiệp CLC.MKT K61 A2, tầng 8 và 9 19h00 Gặp mặt đại biểu và diễn giả tham dự Hội thảo Quốc tế “Thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong các trường đại học trong thời đại toàn cầu” (YSEALI Regional Workshop 2023). ThS. … Xem chi tiết

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18 NĂM 2023 (Từ ngày 01/5/2023 đến ngày 07/5/2023)

Thứ Hai 01/5/2023 đến Thứ Tư 03/5/2023 (Nghỉ theo Thông báo số 722/TB-ĐHKTQD ngày 07/4/2023) Thứ Năm 04/5/2023 08h30 Hội nghị Tập thể Lãnh đạo trường mở rộng đánh giá viên chức quản lý. PGS. Thông Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1 15h30 Hội nghị toàn thể Khoa Marketing về công tác cán bộ. … Xem chi tiết

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16 NĂM 2023 (Từ ngày 17/4/2023 đến ngày 23/4/2023)

Thứ Hai 17/4/2023 10h30 Làm việc với đại diện công giới về hợp tác đào tạo. PGS. Thông và PGS. Huyền Phòng 1306 15h30 Họp với giảng viên LBU về nội dung và kế hoạch giảng học phần Digital Data and Analytics và IMC. TS. Long, TS. Hưởng, TS. Hoa, TS. Minh, ThS. Khánh Hòa, … Xem chi tiết