Hướng dẫn triển khai hoạt động Khoa học & Công nghệ – năm học 2019-2020

Hướng dẫn triển khai hoạt động KH&CN năm học 2019-2020 1 – Văn bản hướng dẫn triển khai hoạt động Download tại đây 2- Danh sách các phụ lục đính kèm Phụ lục 1: Quy trình và biểu mẫu Đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ, Ngành, Địa phương, Dự án tư vẫn Phụ lục … Xem chi tiết

Mẫu văn bản và quy trình thực hành, thực tế môn học Chương trình POHE

(Sơ đồ) QUY TRÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ THANH TOÁN THỰC HÀNH MÔN HỌC CHƯƠNG TRÌNH POHE Quy trình tiếp nhận hồ sơ đi thực tế môn học Quy trình hướng dẫn thanh toán thực tế môn học (word) QĐ ban hành Quy trình thực tế môn học HƯỚNG DẪN Thanh toán.2018 1.Mẫu tờ … Xem chi tiết