Danh sách các đề tài khoa học do PGS. TS. Phạm Thị Huyền chủ trì

DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI ĐÃ CHỦ TRÌ (2013-2018) PGS.TS. Phạm Thị Huyền     Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì Thời gian Cấp quản lý Tình trạng 1 Giải pháp truyền thông định hướng hành vi sử dụng bóng đèn tiết kiệm năng lượng tại các hộ gia đình … Xem chi tiết