Thông báo kết quả xét tặng giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học Trường Đại học Kinh tế quốc dân” năm 2022

Kính gửi: – Đơn vị quản lý sinh viên – CLB Sinh viên Nghiên cứu khoa học Phòng Quản lý khoa học thông báo kết quả chấm Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học Đại học Kinh tế Quốc dân” năm 2022, cụ thể như sau: Thông báo 1141/TB-ĐHKTQD Danh sách đạt giải thưởng Sinh … Xem chi tiết

Thông báo Kế hoạch Tổ chức Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho Sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2022

Kính gửi: – Các đơn vị có quản lý sinh viên – CLB Sinh viên Nghiên cứu khoa học – Các em sinh viên Phòng Quản lý khoa học trân trọng Thông báo Công văn số 213/KH-BGDĐT ngày 03/03/2022 Kế hoạch Tổ chức Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho Sinh viên trong … Xem chi tiết

Thông báo kế hoạch tổ chức Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Trường năm học 2020-2021

Phòng Quản lý khoa học trân trọng Thông báo kế hoạch tổ chức Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Trường năm học 2020-2021 . Chi tiết xem trong file đính kèm. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ cán bộ phụ trach: TS Phạm Hương Thảo, P601 nhà A1, ĐT: 091 … Xem chi tiết

Thông báo kết quả sinh viên NCKH cấp Trường năm học 2019 – 2020

Thông báo kết quả của Hội đồng xét giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học Đại học Kinh tế quốc dân – Vietcombank” năm học 2019 – 2020. Quyết định số: 1834/QĐ-ĐHKTQD về việc khen thưởng sinh viên/nhóm sinh viên có đề tài nghiên cứu khoa học đạt giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu … Xem chi tiết

Thông báo về việc gia hạn thời hạn Nghiên cứu khoa học của sinh viên

Căn cứ Kế hoạch số 1676/KH- ĐHKTQD ngày 14/10/2019 về việc Tổ chức triển khai Giải thưởng “Sinh viên Nghiên cứu khoa học Đại học Kinh tế Quốc dân – Vietcombank” năm học 2019 – 2020. Căn cứ tình hình thực hiện các công trình NCKHSV cấp đơn vị, Phòng Quản lý khoa học đã … Xem chi tiết

Thông báo kế hoạch nộp bài Nghiên cứu Khoa học của Sinh viên

Ban Chủ nhiệm Khoa Marketing thông báo gia hạn nộp bài Nghiên cứu Khoa học của Sinh viên như sau: Nộp bài trước 17h, ngày 15.4.2019 tại VPK, phòng 1306, gặp cô Trần Bích Thủy, Trợ lý Đào tạo Từ 15.4.2019 đến 21.4.2019: Phân công Giảng viên đọc phản biện (sẽ chuyển trực tiếp đến … Xem chi tiết

Quyền lợi khi tham gia Nghiên cứu khoa học sinh viên

Là một trường đại học định hướng nghiên cứu, trường Đại học Kinh tế Quốc dân luôn quan tâm đầu tư, tạo điều kiện cho sinh viên khi tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học. Từ năm 2017, Trường có chính sách cộng điểm học phần, cộng điểm rèn luyện và ưu tiên xét … Xem chi tiết