Đề cương chi tiết học phần. Đề án chuyên ngành Marketing. Chương trình đào tạo CLC Khóa 62

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN CHI TIẾT (Ban hành kèm theo quyết định số QĐ/ĐHKTQD, ngày  tháng năm 2019) THÔNG TIN TỔNG QUÁT (GENERAL INFORMATION) – Tên … Xem chi tiết

Kế hoạch viết Đề án chuyên ngành Quản trị Marketing. Chương trình đào tạo CLC Khóa 62

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA MARKETING   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2023   KẾ HOẠCH VIẾT ĐỀ ÁN CHUYÊN NGÀNH Sinh viên Quản trị Marketing Khóa 62, Chương trình đào tạo … Xem chi tiết

Kế hoạch tổ chức cho sinh viên đại học chính quy đi học GDQP&AN kỳ hè năm 2023

05/05/2023 Kính gửi: Sinh viên đại học chính quy Căn cứ Kế  hoạch số 883/KH-ĐHKTQD ngày 04/5/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐH KTQD về việc tổ chức cho sinh viên ĐHCQ đi học GDQP&AN học kỳ hè năm 2023, Nhà trường thông báo về phương án tổ chức như sau: 1- Thời gian học dự … Xem chi tiết

Thông báo thời gian thi các môn trắc nghiệm và tự luận do Bộ môn Marketing phụ trách kỳ Mùa Xuân 2023

I. Thi trắc cụ thể: 1. HP Tiếng Anh ngành MKT: 50 phút 40 câu trắc nghiệm 2. HP Marketing căn bản: 50 phút 40 câu trắc nghiệm 3. HP Marketing căn bản bằng tiếng Anh: 60 phút 40 câu trắc nghiệm 4. HP Quản trị Marketing: 60 phút 40 câu trắc nghiệm 5. HP … Xem chi tiết

Thông báo v/v Tổ chức kỳ thi mùa Xuân cho sinh viên Chương trình TT,CLC, POHE và PTKD K62, 63, 64

/ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN—————————————- Số: 480/ĐHKTQD-ĐTTTCLC&POHE V/v Tổ chức kỳ thi  mùa Xuân cho SV CTTT,CLC, POHE và PTKD K62, 63, 64 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc———————————— Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm … Xem chi tiết

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức kỳ học GDQP&AN cho hơn 4200 sinh viên Đại học chính quy khóa 64

Ngày 04 và 05/3/2023, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phối hợp với Trung tâm GDQP&AN – Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Trường Đại học Hùng Vương, Trường Quân sự Bộ tư lệnh thủ đô tổ chức kỳ học GDQP&AN cho hơn 4.200 sinh viên đại học chính quy khóa 64. Đến … Xem chi tiết