Thông báo v/v các phương án điều chỉnh Kế hoạch đào tạo học kỳ 2 năm học 2019-2020

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo v/v các phương án điều chỉnh Kế hoạch đào tạo học kỳ 2 năm học 2019-2020 đối với chương trình đại học hệ chính quy theo kế hoạch điều chỉnh ở các kịch bản/phương án sau: Thông tin trong file đính kèm tại đây    

Thông tin và tài liệu liên quan đến việc triển khai đánh giá Điểm rèn luyện online – học kỳ I năm học 2019-2020.

Thông tin và tài liệu liên quan đến việc triển khai đánh giá ĐRL online học kỳ I năm học 2019-2020. Thông báo triển khai đánh giá ĐRL online: https://phongctctqlsv.neu.edu.vn/vi/diem-ren-luyen/thong-bao-ve-viec-trien-khai-danh-gia-diem-ren-luyen-online-hoc-ky-i-nam-hoc-2019-2020 Kế hoạch thực hiện và phụ lục đính kèm: https://phongctctqlsv.neu.edu.vn/vi/diem-ren-luyen/ke-hoach-danh-gia-ket-qua-ren-luyen-sinh-vien-hoc-ky-i-nam-hoc-2019-2020 Danh sách ĐRL sinh viên tự đánh giá: Vui lòng xem file đính kèm và … Xem chi tiết

Kết quả Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên cuối khoá K58

Phòng CTCT&QLSV xin gửi Kết quả Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên cuối khoá K58 tới Khoa/Viện để thông tin cho sinh viên được biết và rà soát. Do hệ thống phần mềm quản lý dữ liệu sinh viên đang trong quá trình hoàn thiện, nên chưa thể cập nhật được kết quả SHCDSV lên từng tài khoản của sinh viên. Vì vậy, Phòng CTCT&QLSV xin kính gửi Khoa/Viện file … Xem chi tiết

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp Hệ chính quy – Học kỳ 2 năm học 2019-2020

KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ MARKETING KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH TRUYỀN THÔNG MARKETING KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH THẨM ĐỊNH GIÁ KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ BÁN HÀNG