Danh sách sinh viên đã nộp hồ sơ miễn giảm học phí Đợt 1 năm học 2022 – 2023

Phòng CTCT&QLSV thông báo danh sách sinh viên ĐÃ NỘP HỒ SƠ miễn giảm học phí Đợt 1 năm học 2022 – 2023. Những bạn đã nộp hồ sơ nhưng CHƯA CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH hoặc THÔNG TIN TRONG DANH SÁCH BỊ SAI liên hệ cô Nguyễn Thu Hương qua Email: thuhuongnguyen@neu.edu.vn từ ngày … Xem chi tiết

Thông báo chương trình học bổng của Quỹ Mitsubishi UFJ Foundation năm 2021

1. Chi tiết về các điều kiện nộp học bổng sinh viên xem tại:CV thông báo học bổng Mitsubishi UFJ Foundation 2021.pdf 2. Link nộp hồ sơ: https://forms.office.com/r/iwycBdMLAY 3. DOWNLOAD MẪU ĐƠN: 2021 NEU Hanoi Data Sheet .xls 4. HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XIN BẢNG ĐIỂM: Sinh viên có thể đăng ký nhận bảng điểm theo 02 … Xem chi tiết

Thông báo chương trình học bổng Tài năng trẻ Vingroup năm 2021

LƯU Ý: – Các giấy tờ như CV giới thiệu bản thân, đơn cấp học bổng đều phải đánh máy. Mẫu đơn: MẪU ĐƠN VINGROUP 2021.doc. (Đơn cấp học bổng sinh viên ký chữ ký tươi, không sử dụng chữ ký điện tử) – Trước khi nộp hồ sơ bản cứng, sinh viên scan màu bộ … Xem chi tiết

Thông báo chương trình học bổng của Quỹ Mitsubishi UFJ Foundation năm 2021

Thông báo chương trình học bổng của Quỹ Mitsubishi UFJ Foundation năm 2021 1. Chi tiết về các điều kiện nộp học bổng sinh viên xem tại:CV thông báo học bổng Mitsubishi UFJ Foundation 2021.pdf 2. Link nộp hồ sơ: https://forms.office.com/r/iwycBdMLAY 3. DOWNLOAD MẪU ĐƠN: 2021 NEU Hanoi Data Sheet .xls 4. HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XIN … Xem chi tiết

Thông báo Chương trình Học bổng SCIC – Nâng bước tài năng trẻ năm 2021

Căn cứ công văn số 1877/ĐTKDV-ĐNTT ngày 18/7/2021 của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước về việc tài trợ và cấp học bổng cho sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2021, Nhà trường thông báo về chương trình học bổng cụ thể như sau: 1. Đối … Xem chi tiết

Thông báo v/v điều chỉnh Kế hoạch đào tạo và xét cấp học bổng KKHT học kỳ II năm học 2020-2021

Do tình hình dịch Covid-19 kéo dài và biến động khó lường, Nhà trường thông báo một số điều chỉnh trong Kế hoạch học tập, thi kết thúc học phần và xét, cấp học bổng KKHT học kỳ II năm học 2020-2021 cho sinh viên hệ chính quy các khoá 60, 61, 62, cụ thể … Xem chi tiết

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CẤP HỌC BỔNG KKHT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021-KHÓA 62

THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY KHÓA 62 ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG KKHT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021. 1. Quyết định số 1154/QĐ-ĐHKTQD ngày 25/6/2021 về việc cấp học bổng KKHT -Khóa 62 Quyết-định-cấp-học-bổng-KKHT-học-kỳ-I-năm -học-2020-2021-khóa-62.pdf 2. Hình thức chi trả học bổng: qua tài khoản ngân hàng sinh viên đăng ký … Xem chi tiết