THÔNG BÁO HỖ TRỢ SINH VIÊN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN DO ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH COVID-19

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, trong thời gian vừa qua nhà trường đã phát động “Chương trình thiện nguyện chung tay chống dịch Covid – 19” để giúp đỡ những người gặp khó khăn do tác động của đại dịch covid-19. Nhà trường thông báo tới sinh viên thuộc gia đình có hoàn … Xem chi tiết

Thông báo chương trình học bổng của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam năm học 2020-2021

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN Số: 954 /ĐHKTQD-CTCT&QLSV V/v chương trình học bổng của Ngân hàng Techcombank năm học 2020-2021   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2021   Kính … Xem chi tiết

THÔNG BÁO DANH SÁCH (DỰ KIẾN) SINH VIÊN ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG KKHT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021-KHÓA 62

THÔNG BÁO DANH SÁCH DỰ KIẾN SINH VIÊN ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG KKHT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021 – KHÓA 62 1.Danh-sách-dự-kiến-HBKKHT-HKI- năm học 2020-2021- khóa 62.xlsx 2. Đề nghị các em sinh viên đối chiếu, kiểm tra thông tin từ ngày 04/6/2021 đến hết ngày 6/6/2021. Trường hợp cần hỗ trợ, các em … Xem chi tiết

Trung tâm Ngoại ngữ Kinh tế tuyển sinh lớp IELTS dành cho sinh viên

THÔNG BÁO TUYỂN SINH Trung tâm Ngoại ngữ Kinh tế phối hợp với Atlantic Five-Star English trân trọng giới thiệu và thực hiện chương trình Atlantic IELTS University – NEU dành cho sinh viên Đại học Kinh Tế Quốc dân (ĐHKTQD). Atlantic IELTS University – NEU  100% GV nước ngoài chuyên dạy IELTS, dày … Xem chi tiết

Thông báo Chương trình “Học bổng SCIC – nâng bước tài năng trẻ” năm 2020

Thông báo Chương trình “Học bổng SCIC – nâng bước tài năng trẻ” năm 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN     Số: 1433 /ĐHKTQD-CTCT&QLSV V/v triển khai chương trình “Học bổng SCIC – Nâng bước tài năng trẻ” năm 2020 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA … Xem chi tiết