THÔNG BÁO HỖ TRỢ SINH VIÊN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN DO ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH COVID-19

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, trong thời gian vừa qua nhà trường đã phát động “Chương trình thiện nguyện chung tay chống dịch Covid – 19” để giúp đỡ những người gặp khó khăn do tác động của đại dịch covid-19. Nhà trường thông báo tới sinh viên thuộc gia đình có hoàn … Xem chi tiết

THÔNG BÁO V/v thu học phí học kỳ hè năm học 2020-2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   THÔNG BÁO V/v thu học phí học kỳ hè năm học 2020-2021   Thời gian: 22/06/2021-29/06/2021   Cách thức: Chuyển khoản: ĐV hưởng: Trường Đại học … Xem chi tiết

Thông báo lộ trình học phí đến năm 2020-2021 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Thông báo Mức học phí năm học 2016-2017 và dự kiến lộ trình học phí đến năm học 2020-2021 hệ đại học chính quy. Mời các bạn sinh viên quan tâm, theo dõi. https://daotao.neu.edu.vn/vi/hoc-phi-hoc-bong/thong-bao-muc-hoc-phi-nam-hoc-2016-2017-va-du-kien-lo-trinh-hoc-phi-den-nam-hoc-2020-2021-he-dai-hoc-chinh-quy-3334