THÔNG BÁO: Kế hoạch giảng dạy, học tập kỳ Thu 2023 (ĐHCQ K65)

Chi tiết cụ thể xem tại link sau: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BuIEqMt25ElgOxAeFMhTsFs4_clLnLCEtRnsiqLZNAw/edit?usp=sharing Thời gian giảng dạy. học tập, thi cụ thể như sau:  – Kế hoạch giảng dạy, học tập: từ ngày 25/9/2023 đến 14/01/2024  – Kế hoạch thi: Dự kiến từ ngày 15/01/2024 đến 28/01/2024  – Kế hoạch học Giáo dục quốc phòng an ninh tại các … Xem chi tiết

Kế hoạch viết Đề án chuyên ngành Quản trị Marketing. Chương trình đào tạo CLC Khóa 62

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA MARKETING CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2023   KẾ HOẠCH VIẾT ĐỀ ÁN CHUYÊN NGÀNH Sinh viên Quản trị Marketing Khóa 62, Chương trình đào tạo Chất … Xem chi tiết

Kế hoạch tổ chức cho sinh viên đại học chính quy đi học GDQP&AN kỳ hè năm 2023

05/05/2023 Kính gửi: Sinh viên đại học chính quy Căn cứ Kế  hoạch số 883/KH-ĐHKTQD ngày 04/5/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐH KTQD về việc tổ chức cho sinh viên ĐHCQ đi học GDQP&AN học kỳ hè năm 2023, Nhà trường thông báo về phương án tổ chức như sau: 1- Thời gian học dự … Xem chi tiết

Thông báo thời gian thi các môn trắc nghiệm và tự luận do Bộ môn Marketing phụ trách kỳ Mùa Xuân 2023

I. Thi trắc cụ thể: 1. HP Tiếng Anh ngành MKT: 50 phút 40 câu trắc nghiệm 2. HP Marketing căn bản: 50 phút 40 câu trắc nghiệm 3. HP Marketing căn bản bằng tiếng Anh: 60 phút 40 câu trắc nghiệm 4. HP Quản trị Marketing: 60 phút 40 câu trắc nghiệm 5. HP … Xem chi tiết

Thông báo v/v Tổ chức kỳ thi mùa Xuân cho sinh viên Chương trình TT,CLC, POHE và PTKD K62, 63, 64

/ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN—————————————- Số: 480/ĐHKTQD-ĐTTTCLC&POHE V/v Tổ chức kỳ thi  mùa Xuân cho SV CTTT,CLC, POHE và PTKD K62, 63, 64 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc———————————— Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm … Xem chi tiết