Thông báo v/v tổ chức học tập cho sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh toàn trường  27/02/2021

Thực hiện CV số 572/UBND-KGVX ngày 27/02/2021 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội về việc cho học sinh, sinh viên trở lại trường sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch bệnh COvid-19; Căn cứ kế hoạch học tập và hoạt động, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo:

Thông báo v/v thực hiện một số nội dung liên quan đến quản lý đào tạo đại học chính quy

Căn cứ Thông báo số 222/TB-ĐHKTQD ngày 16/02/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân về kế hoạch làm việc, giảng dạy, học tập trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19, Nhà trường thông báo về một số nội dung liên quan đến công tác quản lý đào tạo đại học chính … Xem chi tiết

Thông báo v/v tiếp tục thực hiện kế hoạch đào tạo học kỳ 2, năm học 2020-2021 trong điều kiện chống dịch Covid-19

Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ GD&ĐT và thành phố Hà Nội về làm việc và học tập trong điều kiện chống dịch Covid-19; Nhà trường thông báo việc tiếp tục thực hiện kế hoạch đào tạo học kỳ 2, năm học 2020-2021 như sau: Thông báo số 215 về … Xem chi tiết

Thông báo lịch thi học kỳ I năm học 2020-2021 hệ Chính quy

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN ———————————— Số:  50  / ĐHKTQD – QLĐT V/v công bố lịch thi  học kỳ I / 2020-2021 hệ CQ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập  –  Tự do  – Hạnh phúc —————————————–   Hà Nội, ngày 12 tháng 01 … Xem chi tiết

Thông báo lịch thi Học kỳ 1 năm học 2020-2021 CTTT, CLC, POHE và PTKD K62

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN —————————————- Số: 66 /ĐHKTQD-ĐTTT, CLC &POHE V/v Công bố lịch thi HK 1 năm học 2020-2021 CTTT, CLC, POHE và PTKD K62 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————————– Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2021              … Xem chi tiết

KẾ HOẠCH THỜI GIAN GIẢNG DẠY, HỌC TẬP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CÁC KHÓA 59, 60, 61 (HỌC KỲ 2 – NĂM HỌC 2020 – 2021)

KẾ HOẠCH THỜI GIAN GIẢNG DẠY, HỌC TẬP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CÁC KHÓA 59, 60, 61 (HỌC KỲ 2 – NĂM HỌC 2020 – 2021) download file đính kèm tại đây 3. TKB_HK2_2020_2021_ĐHCQ_VB2CQ_30.11.2020.xlsx              I. THỜI GIAN BIỂU: Buổi Tiết học Thời gian bắt đầu Thời gian giảng (phút) Thời gian kết thúc Buổi … Xem chi tiết