LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21 NĂM 2019 (Từ ngày 20/5/2019 đến ngày 26/5/2019)

Thứ Hai 20/5/2019 11h: Các BM hoàn thành việc gửi files về việc Chương trình Đào tạo ĐH theo Ngành 15h: Họp về hoàn thiện Chương trình đào tạo Đại học, Sau Đại học: Ban chủ nhiệm Khoa, Lãnh đạo các Bộ môn và Trung tâm. Phòng 1306 Thứ Ba 21/5/2019 8h: Hội nghị Công … Xem chi tiết

Lịch công tác tuần 20 năm 2019 (Từ ngày 13/5/2019 đến ngày 19/5/2019)

Thứ Hai 13/5/2019 8h: Họp Bộ môn Truyền thông Marketing. P.1306 10h45: Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường giới thiệu ứng viên là thành viên của Hội đồng chức danh Giáo sư cấp cơ sở năm 2019 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Các thành viên Hội đồng Khoa học và … Xem chi tiết

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19 – NĂM 2019 (Từ ngày 06/5/2019 đến ngày 12/5/2019)

Thứ Hai 06/5/2019 14h: Họp nhóm Đề tài NCKH: PGS. TS. Vũ Huy Thông, PGS. TS. Phạm Thị Huyền, TS.Phạm Văn Tuấn. Phòng 1306 Thứ Ba 07/5/2019 8h30: Họp Hội đồng Khoa mở rộng về Chương trình Đào tạo Ngành Marketing, Ngành PR. Thành phần: Ban chủ nhiệm Khoa, Lãnh đạo Bộ môn, các GS, … Xem chi tiết

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18 NĂM 2019 (Từ ngày 29/4/2019 đến ngày 05/5/2019)

Thứ Hai, Ba, Tư (29-30/4 và 01/5/2019) Nghỉ theo Thông báo số 476/TB-ĐHKTQD ngày 02/4/2019 của Nhà trường Thứ Năm 02/5/2019 9h: Họp nhóm Thường trực tuyển sinh Sau đại học năm 2019 của Khoa. Ban chủ nhiệm Khoa và Trưởng Bộ môn Marketing Thứ Sáu 03/5/2019 9h: Họp nhóm Thường trực Đề án mở … Xem chi tiết

Chương trình trao đổi sinh viên 2 tuần vào dịp hè tại Quế Lâm – Trung Quốc

Khoa Marketing chuyển thông báo từ Phòng Hợp tác Quốc tế Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tới các bạn sinh viên về chương trình trao đổi sinh viên tại Quế Lâm – Trung Quốc “Căn cứ vào Biên bản ghi nhớ đã được ký kết giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân … Xem chi tiết

Thông báo về Chương trình Trao đổi sinh viên năm học 2019 – 2020 của Trường ĐHKTQD

Khoa Marketing gửi chuyển tiếp thông báo từ Phòng Hợp tác Quốc tế đến các bạn sinh viên quan tâm tới các chương trình trao đổi sinh viên năm học 2019 – 2020 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân  (có đính kèm văn bản hướng dẫn) Thông báo chương trình trao đổi sinh … Xem chi tiết

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17 NĂM 2019 (Từ ngày 22/4/2019 đến ngày 28/4/2019)

Thứ Hai 22/4/2019 14h: Họp nhóm phát triển chương trình tư vấn và dự án tại P.1306 Thứ Ba 23/4/2019 08h30: Họp Hội đồng KH&ĐT Trường giới thiệu ứng viên tham gia Hội đồng chức danh Giáo sư ngành và liên ngành. Các thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường. Phòng họp … Xem chi tiết

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16 NĂM 2019 (Từ ngày 15/4/2019 đến ngày 21/4/2019)

Thứ Ba 16/4/2019 10h: Họp hướng dẫn triển khai hoạt động và thực hiện hợp đồng cho các nhóm công bố quốc tế năm 2019. Các Trưởng nhóm nghiên cứu công bố quốc tế năm 2019-2021. Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 Thứ Ba-Thứ Tư: các TrBM và PTrBM nộp báo cáo tự nhận … Xem chi tiết