Tọa Đàm Khoa học quốc tế: “Xây dựng thương hiệu ngành may mặc Việt Nam”

Tọa Đàm Khoa học quốc tế: “Xây dựng thương hiệu ngành may mặc Việt Nam” Thời gian: Ngày 08/01/2020 Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1 -Trường Đại học Kinh tế quốc dân Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Đơn vị phối hợp/ tài trợ : Hiệp … Xem chi tiết

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02 NĂM 2020 (Từ ngày 06/01/2020 đến ngày 12/01/2020)

Thứ Hai 06/01/2020 7h và 8h: Bắt đầu lịch giảng học kỳ 2 năm học 2019-2020 14h00 Họp Hội đồng Học liệu trường. Các thành viên Hội đồng học liệu theo Quyết định của Hiệu trưởng. Phòng họp A tầng 5 Nhà A1 Thứ Ba 07/01/2020 15h30 Họp Ban thường vụ Công đoàn cụm 5 … Xem chi tiết

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01 NĂM 2020 (Từ ngày 30/12/2019 đến ngày 05/01/2020)

Thứ Hai 30/12/2019 11h00 Họp Thường trực Hội đồng tuyển sinh sau đại học về điều kiện dự tuyển tiến sĩ năm 2020. Thành viên Thường trực Hội đồng tuyển sinh sau đại học. Phòng họp A tầng 5 Nhà A1 Thứ Ba 31/12/2019 17h00 Hội nghị kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thư ký, … Xem chi tiết

Kế hoạch thực tập và viết chuyên đề thực tập đối với sinh viên hệ Chính quy, chương trình Chất lượng cao Khóa 58, năm học 2019-2020

Thông báo về Kế hoạch thực tập và viết chuyên đề thực tập đối với sinh viên hệ Chính quy, Chương trình Chất lượng cao Khóa 58, năm học 2019-2020   Xem thông báo tại đây