Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Đầu tư Hà Nội VVAI tuyển thực tập sinh và chuyên viên thẩm định giá

Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Đầu tư Hà Nội có Văn phòng giao dịch tại 31 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội tuyển 3 chuyên viên thẩm định giá và 5 thực tập sinh chuyên ngành Thẩm định giá.

Nội dung chi tiết có trong file hỗ trợ tuyển dụng Thẩm định giá VVAI

Thời hạn nộp hồ sơ: 31/07/2019 qua email hoặc nộp trực tiếp tại Công ty