Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam cấp học bổng cho sinh viên K62

Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam cấp học bổng cho sinh viên K62

Số lượng học bổng: 15 suất

Mỗi suất trị giá: 11,500,000 VNĐ

Thông tin chi tiết xem tại đây HB Acecook