Công ty Cổ phần Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam VVFC tuyển dụng

Vị trí: Chuyên viên thẩm định giá

Số lượng tuyển dụng: 04 người

Địa điểm làm việc: Thái Nguyên

Mức lương: Thỏa thuận

Thông tin chi tiết xem tại đây