Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá BTC tuyển dụng trợ lý thẩm định viên, thẩm định viên và thực tập sinh

Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá BTC tuyển dụng:

  • 05 Trợ lý thẩm định viên;
  • 05 Thực tập sinh thẩm định giá;
  • 02 Thẩm định viên

Thông tin cụ thể có trong file đính kèm

đợt 2 2019