Cuộc thi Marketing On Air 2018 đã chính thức trở lại với chủ đề “Product Development” cùng một định hướng hoàn toàn mới lạ và khác biệt