Cuộc thi Olympic Tiếng Anh toàn quốc năm 2018

Thông tin về việc triển khai cuộc thi Olympic Tiếng Anh toàn quốc năm 2018.

Cụ thể như sau:

– Hình thức thi: Online

– Cụ thể: truy cập website http://OlympicEnglish.vn hoặc Facebook Messenger http://m.me/olympicta.hssv để tham gia thi

– Điểm cộng:

+ Các bạn làm bài thi được 150 điểm trở lên được cộng 3 điểm tích luỹ.

+ Các bạn làm bài thi được 250 điểm trở lên được cộng 6 điểm tích luỹ.

Lưu ý:

– Đây là cuộc thi dành cho khối không chuyên nên Khoa Ngoại ngữ Kinh tế sẽ không được tham gia thi.

– Sinh viên sẽ chỉ được đổi điểm một lần duy nhất với số điểm cao nhất đạt được trong 4 tuần.

– Sinh viên thi xong chụp ảnh màn hình để làm bằng chứng đổi điểm.

– Lịch đổi điểm sẽ được thông báo khi đợt thi kết thúc.

Hình ảnh có liên quan