Danh sách các học phần Ngành Marketing và Quan hệ công chúng K61 (tuyển sinh năm 2019)

Khoa Marketing gửi danh sách các học phần cho chương trình đào tạo Ngành Marketing và Quan hệ công chúng K61 (tuyển sinh năm 2019) được sự phê duyệt của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân trong file đính kèm.

DS HP Ngành Marketing K61

DS HP Ngành QHCC(PR) K61

Mời các bạn thí sinh, các bạn sinh viên và giảng viên quan tâm theo dõi.