Điểm rèn luyện Kỳ 1 năm học 2019 – 2020 cấp Khoa

Khoa Marketing thông báo kết quả đánh giá Điểm rèn luyện Học kỳ I năm học 2019-2020 cấp Khoa (vui lòng xem tại link đính kèm).
Sinh viên kiểm tra và phản hồi nếu có sai sót trước 10h00 ngày 20/04/2020 (thứ 2) qua địa chỉ Email: hienct@neu.edu.vnthuytb@neu.edu.vnSV ghi rõ Họ tên, MSV, Lớp và nêu rõ lý do.
Sau thời hạn trên Khoa không có nghĩa vụ và trách nhiệm trước mọi sai sót của sinh viên.
Trân trọng!