Galle Watch – Nhà phân phối đồng hộ chính hãng Thuỵ Sỹ tuyển dụng nhiều vị trí Marketing

Mời các bạn sinh viên Marketing tham khảo các vị trí Trưởng Bộ phận Marketing – Truyền thông, Chuyên viên truyền thông thương hiệu, Chuyên viên Sale và phân tích số liệu của Galle Watch (thông tin chi tiết có trong Galle-JD-mkt).