Hàng nghìn học sinh tham dự Ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp năm 2022 tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân