Học bổng Ngân hàng BIDV dành cho sinh viên K59, K60, K61

Đối tượng: sinh viên K59, K60, K61

Mức học bổng: 6.000.000 đồng/ sinh viên

Tổng số suất học bổng: 50 suất

Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: 1/12/2020

Thông tin chi tiết hồ sơ xem tại đây