Học bổng từ tập đoàn Hòa Phát và công ty Suntory PepsiCo

Chi tiết về các học bổng có thể được tìm hiểu tại Văn phòng Khoa Marketing.

Học bổng của tập đoàn Hòa Phát

3

Học bổng từ công ty Suntory PepsiCo