Hội nghị toàn thể viên chức và người lao động thảo luận góp ý dự thảo Đề án thành lập phân hiệu Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tại khu đô thị đại học Nam Cao, tỉnh Hà Nam

Sáng ngày 30/5/2023, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã tổ chức Hội nghị toàn thể viên chức và người lao động thảo luận góp ý dự thảo Đề án thành lập phân hiệu Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tại khu đô thị đại học Nam Cao, tỉnh Hà Nam.

Tham dự Hội nghị có GS.TS Phạm Hồng Chương – Hiệu trưởng; PGS.TS Bùi Đức Thọ – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; PGS.TS Bùi Huy Nhượng – Phó Hiệu trưởng; PGS.TS Nguyễn Thành Hiếu – Phó Hiệu trưởng; cùng toàn thể viên chức, người lao động trong Trường.

GS.TS Phạm Hồng Chương – Hiệu trưởng trình bày dự thảo Đề án thành lập phân hiệu Trường ĐH KTQD tại khu đô thị đại học Nam Cao

Tại Hội nghị, GS.TS Phạm Hồng Chương – Hiệu trưởng đã trình bày dự thảo Đề án thành lập phân hiệu Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tại khu đô thị đại học Nam Cao, tỉnh Hà Nam đến toàn thể viên chức và người lao động để trao đổi, thảo luận và đóng góp ý kiến cho Đề án; đồng thời đảm bảo tính dân chủ trong hoạt động của Trường theo quy định.

GS.TS Phạm Hồng Chương – Hiệu trưởng và PGS.TS Bùi Đức Thọ – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường chủ trì và điều hành Hội nghị

Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến trao đổi và đóng góp của các đại biểu tham dự từ những góc nhìn khác nhau nhằm bổ sung, góp phần hoàn thiện Đề án và chiến lược phát triển của Trường trong thời gian tới./.

 

Cac đại biểu thảo luận và đóng góp ý kiến tại Hội nghị

Bài và ảnh: Phòng Truyền thông