Hội nghị tổng kết công tác Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên và Phong trào sinh viên năm học 2021 – 2022, triển khai chương trình công tác năm học 2022 – 2023.