Hướng dẫn nộp học phí năm học dành cho sinh viên hệ Chính quy

Khuyến khích sinh viên nộp tiền tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Hà Nội.NGAY SAU KHI NỘP TIỀN TẠI QUẦY CỦA LIENVIETPOSTBANK, số tiền nộp sẽ hiển thị trên tài khoản QLĐT của sinh viên.
1. Thời gian nộp học phí:

Để kịp thời đăng ký học mặc định, sinh viên đóng học phí trước 01 tuần tính từ khi thời gian bắt đầu kỳ học mới.
2. Phương thức nộp học phí:
 
– Cách 1: Tiền mặt: Đóng trực tiếp tại phòng thu học phí, lệ phí, tầng 1, nhà 7, ĐH KTQD
– Cách 2: Đến trực tiếp  bất kỳ Chi nhánh/Phòng giao dịch nào của LienVietPostBank trên toàn quốc, yêu cầu Giao dịch viên dùng chương trình THU HỘ HỌC PHí cho trường Đại học Kinh tế quốc dân
Tên đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Kinh tế quốc dân
Số hiệu TK: 999926666899 tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Hà Nội
Cú pháp: Mã sinh viên-Họ tên-Khóa-Hệ đào tạo-Kỳ nộp – Diễn giải (ví dụ học phí hay học lại, học ghép, kinh phí 
 
đào tạo . . . – mặc định là học phí)
 
 
Ví dụ: 11142302 – Phạm Lan Hương – Khóa 56 – Hệ CQ – Kỳ 1/2015-2016
 
Sinh viên có thể xem chi tiết bản Hướng dẫn SV hoàn thiện chứng từ nộp học phí – trong file đính kèm 
 
NGAY SAU KHI NỘP TIỀN TẠI QUẦY (Chương trình thu hộ học phí) HOẶC DÙNG INTERNET BANKING CỦA LIENVIETPOSTBANK, số tiền nộp sẽ hiển thị trên tài khoản  QLĐT của sinh viên. Trường hợp SAU 01 NGÀY không hiện thị số tiền sinh viên vừa nộp, phản ánh ngay cho nhân viên tại quây LienVietPostBank hoặc qua form mẫu sau
 
 
4.Khuyến khích SV đóng học phí qua ngân hàng. Ngân hàng LPB hỗ trợ miễn phí cho SV các khoản phí liên quan như phí nộp tiền mặt, phí chuyển khoản tại quầy hay Internet Banking trong cùng hệ thống LienVietPostBank (kể cả khác tỉnh/thành phố). Những trường hợp SV đóng từ Ngân hàng khác, SV phải tự chịu phí nộp tiền theo mức phí của các Ngân hàng quy định.
5.Lưu ý: diễn giải rõ nội dung chuyển tiền theo hướng dẫn của Nhà trường và Ngân hàng: sinh viên nộp tiền theo khoản gì: ví dụ học lại, học ghép, kinh phí đào tạo, … học kỳ nào, đợt học nào.
Nguồn: https://daotao.neu.edu.vn/vi/hoc-phi-hoc-bong/huong-dan-nop-hoc-phi-nam-hoc-danh-cho-sinh-vien-he-chinh-quy