Kế hoạch số 1597 Vv Triển khai Bảo hiểm y tế năm 2022 đối với sinh viên các khóa trong toàn trường