Kế hoạch thực tập và viết chuyên đề thực tập đối với sinh viên hệ Chính quy, chương trình Chất lượng cao Khóa 58, năm học 2019-2020

Thông báo về Kế hoạch thực tập và viết chuyên đề thực tập đối với sinh viên hệ Chính quy, Chương trình Chất lượng cao Khóa 58, năm học 2019-2020

 

Xem thông báo tại đây