Kế hoạch tổ chức cho sinh viên đại học chính quy đi học GDQP&AN kỳ hè năm 2023

05/05/2023

Kính gửi: Sinh viên đại học chính quy

Căn cứ Kế  hoạch số 883/KH-ĐHKTQD ngày 04/5/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐH KTQD về việc tổ chức cho sinh viên ĐHCQ đi học GDQP&AN học kỳ hè năm 2023, Nhà trường thông báo về phương án tổ chức như sau:

1- Thời gian học dự kiến: từ 09/7/2023 – 23/7/2023 (sau khi kết thúc học và thi học kì hè năm học 2022-2023);

2- Đối tượng: sinh viên ĐHCQ khóa 63 trở về trước chưa hoàn thành các học phần GDQP&AN (khóa 64 đang trong thời gian học kỳ 2 nên sẽ được tổ chức vào đợt sau).

3- Sinh viên đăng ký học học theo đường link sau (bắt buộc):

https://forms.gle/WcwkV2qXZfWa9Ai76

4- Thời hạn đăng ký: trước ngày 01/6/2022

Mọi vấn đề thắc mắc liên quan, sinh viên liên hệ: ThS. Lê Hà, chuyên viên Phòng Quản lý đào tạo, email: hale@neu.edu.vn để được hỗ trợ giải quyết.

Trân trọng.

KẾ HOẠCH Tổ chức cho sinh viên đại học chính quy đi học GDQP&AN kỳ hè năm 2023