Kế hoạch Tổ chức cho sinh viên đi học GDQP&AN tại các trung tâm GDQP&AN, năm 2020

Thông báo của Trường đại học Kinh tế Quốc dân về Kế hoạch Tổ chức cho sinh viên đi học GDQP&AN tại các trung tâm GDQP&AN, năm 2020

Kế hoạch học GDQP&AN tập trung vào tháng 7 cho sinh viên K61

Nhà trường dự kiến:
1- Tổ chức lễ xuất quân vào sáng chủ nhật, ngày 05/7/2020
2- Thời gian học tập dự kiến: từ 06/7/2020-02/8/2020
3- Tổ chức đón sinh viên trở trường vào thứ 7, chủ nhật, ngày 01&02/8/2020
(lịch cụ thể sẽ thông báo đến sinh viên vào tuần cuối của tháng 7/2020)
Riêng đối với sinh viên khóa 60 trở về trước chưa hoàn thành các học phần GDQP&AN đã đăng ký với P.QLĐT (toàn trường có khoảng 300 sinh viên), Nhà trường sẽ tổ chức cho sinh viên đi học tại Trung tâm GDQP&AN thuộc trường ĐH Hùng Vương Phú Thọ, thời gian học tập mỗi học phần khoảng 1 tuần.
(sinh viên theo dõi danh sách và lịch trên trang QLĐT2)
Trân trọng thông báo!

Thông tin chi tiết về Kế hoạch xem tại Thông báo.