KẾ HOẠCH XÉT TỐT NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY ĐỢT BỔ SUNG NĂM 2021

Sinh viên ĐHCQ đủ điều kiện tốt nghiệp đọc kỹ kế hoạch xét tốt nghiệp tại file ke hoach xet tot nghiep DHCQ dot bo sung nam 2021

Link đăng ký xét tốt nghiệp: dky xet tot nghiep DHCQ dot bo sung nam 2021

Các mẫu đơn kèm theo (đơn xin hoãn xét tốt nghiệp do đang học nâng điểm và đơn đề nghị xét tốt nghiệp muộn/sớm):

don xin hoan xet tot nghiep

don de nghi xet TN muon/som