Kết quả Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên cuối khoá K58

Phòng CTCT&QLSV xin gửi Kết quả Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên cuối khoá K58 tới Khoa/Viện để thông tin cho sinh viên được biết và rà soát.

Do hệ thống phần mềm quản lý dữ liệu sinh viên đang trong quá trình hoàn thiện, nên chưa thể cập nhật được kết quả SHCDSV lên từng tài khoản của sinh viên. Vì vậy, Phòng CTCT&QLSV xin kính gửi Khoa/Viện file mềm Kết quả tham gia Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên cuối khoá 58 và các khoá trước học ghép cùng khoá 58 của Khoa/Viện để thông tin tới sinh viên và phục vụ công tác theo dõi, quản lý tại đơn vị.

Nếu sinh viên có các ý kiến thắc mắc về kết quả, đề nghị Lớp trưởng tổng hợp ý kiến của sinh viên trong lớp và gửi lại cho GV Cố vấn học tập để tổng hợp về Khoa sau đó gửi lại Phòng CTCT&QLSV để kiểm tra và thông tin trả lời. Danh sách tổng hợp ý kiến thắc mắc của sinh viên trong Khoa/Viện qua email về Phòng CTCT&QLSV trước ngày 01/04/2020 (đ/c phụ trách Nguyễn Thị Thanh Thuý – Email: thuyntt@neu.edu.vn)

 Hiện tại do tình hình dịch Covid-19 nên Nhà trường không tổ chức Tuần SHCDSV cuối khoá đợt bổ sung cho sinh viên chưa hoàn thành theo hình thức học tập trung. Dự kiến hình thức lớp học trực tuyến qua hệ thống LMS sẽ được triển khai trong thời gian tới cho sinh viên chưa hoàn thành tuần SHCDSV cuối khoá. Thông báo cụ thể về Kế hoạch tổ chức sẽ được tới Khoa/Viện trong thời gian sớm nhất.

Đối với những sinh viên tốt nghiệp đợt 1, tháng 3, năm 2020 nhưng chưa hoàn thành tuần SHCDSV cuối khoá, đề nghị Khoa/Viện thông báo tới sinh viên liên hệ trực tiếp với đ/c Nguyễn Thị Thanh Thuý – Phòng CTCT&QLSV (qua email thuyntt@neu.edu.vn) để được hướng dẫn hoàn thành Tuần SHCD cuối khoá phục vụ xét tốt nghiệp.