Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới kết nạp năm 2021

Ngày 15/12/2021, Đảng Ủy trường Đại học Kinh tế Quốc đã tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho 108 đảng viên mới kết nạp của trường thông qua hình thức online trên nền tảng Microsoft Teams.

Buổi lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2021

Tham dự buổi Khai giảng có sự hiện diện của PGS.TS Phạm Hồng Chương – Hiệu trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy trường; TS Nguyễn Hữu Đồng – Chủ tịch Công đoàn Trường, Phó Bí thư Đảng ủy; ThS Nguyễn Hoàng Hà – Trưởng phòng CTCT&QLSV; TS. Nguyễn Thị Hoàn – Trưởng bộ môn Đường lối Cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam và các học viên của lớp.

PGS.TS Phạm Hồng Chương – Hiệu trưởng phát biểu khai mạc chương trình

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Phạm Hồng Chương gửi lời chúc mừng đến với 108 đảng viên mới đã được tham gia hàng ngũ của Đảng cộng sản Việt Nam, PGS Hiệu trưởng nhấn mạnh, trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam không chỉ là niềm vinh dự mà đó còn là trách nhiệm rất lớn. Khi đứng trong hàng ngũ của Đảng, đảng viên không chỉ bồi dưỡng về mặt chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện gương mẫu trong công tác học tập mà quan trọng hơn đó là phải bồi dưỡng cho mình một kho tàng lý luận chính trị để có thể luôn luôn vững vàng trong mọi tình huống. PGS.TS Phạm Hồng Chương tin rằng “lớp bồi dưỡng lần này sẽ cung cấp các kiến thức, lý luận mới nhất để đảng viên mới có thể cung cấp cho mình những kiến thức, lý luận vững vàng, luôn giữ vững lập trường, tư tưởng chính trị, trung thành với Đảng và nhân dân”.

Ths. Nguyễn Hoàng Hà – Trưởng phòng CTCT&QLSV công bố quyết định của Đảng ủy khối về việc mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2021

Trong buổi khai giảng, Ths. Nguyễn Hoàng Hà – Trưởng phòng CTCT&QLSV đã công bố quyết định số 1143 – QĐ/ĐUK của Đảng ủy Khối các trường Đại học, cao đẳng Hà Nội về việc mở lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho các đảng viên mới kết nạp năm 2021.

Giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị là một nhiệm vụ trọng tâm và có ý nghĩa sâu sắc. Thông qua các lớp bồi dưỡng, đảng viên mới sẽ nắm vững những kiến thức, nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Từ đây giúp nâng cao hơn trình độ lý luận chính trị, ý thức tu dưỡng rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, nhằm thống nhất ý chí và hành động để thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đối với các đồng chí đảng viên mới đây còn là một điều kiện để cấp ủy các cấp xem xét chuyển đảng viên chính thức.

Quang cảnh buổi khai giảng

Trong điều kiện dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, lớp học được tổ chức học trực tuyến với 5 buổi học. Học viên bắt buộc tham gia ít nhất 4/5 buổi của khoá học. Sau khi kết thúc buổi học cuối cùng, học viên sẽ viết bài thu hoạch lý luận và nộp lại để hoàn thành khóa học của mình.

Bài và ảnh: Phòng Truyền thông