Khai mạc chương trình trao đổi sinh viên hè 2023 giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Trường Bách khoa Ngee Ann Polytechnic, Singapore