Khóa luyện thi IELTS dành cho sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân

Trung tâm Ngoại ngữ Kinh tế phối hợp với Atlantic Five-Star English trân trọng giới thiệu và thực hiện chương trình Atlatic IELTS University – NEU dành cho sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Giới thiệu chương trình

Thông báo tuyển sinh