Khoa Marketing sinh hoạt khoa học với chủ đề: “Phản hồi của công chúng trước kích thích marketing trong thời đại số – Một nghiên cứu so sánh người xem anime Pháp và Việt Nam”

Tuần vừa qua, Bộ môn truyền thông Marketing đã tổ chức buổi sinh hoạt khoa học hàng tháng.

Buổi sinh hoạt khoa học được tổ chức với chủ đề: “Phản hồi của công chúng trước kích thích marketing trong thời đại số – Một nghiên cứu so sánh người xem anime Pháp và Việt Nam” do TS. Doãn Hoàng Minh trình bày. Trong buổi trình bày, TS. Minh đã sử dụng nghiên cứu về phản hồi của công chúng với các poster và trailer cho bộ phim “Thanh gươm diệt quỷ: Đường đến làng rèn gươm” để trình bày và đưa ra các kết luận cho công trình nghiên cứu mà TS. Minh là đồng tác giả.

Buổi sinh hoạt khoa học có sự tham gia của các giảng viên bộ môn Truyền thông Marketing, giảng viên bộ môn Marketing và đại diện của phòng Quản lý Khoa học.

Một số hình ảnh của buổi sinh hoạt khoa học: