Khoa Marketing tổ chức Đại hội công đoàn Khoa nhiệm kỳ mới 2023 – 2028

Trong không khí vui tươi phấn khởi của cán bộ, viên chức nhà trường đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ 34 Công đoàn Trường, hướng tới Đại hội  Công đoàn Giáo dục Việt Nam; căn cứ Kế hoạch số 57/KH-CĐT ngày 15/9/2022 và Hướng dẫn số 58-HD/CĐT ngayf 15/9/2022 của BCH Công đoàn trường về việc tổ chức Đại hội Công đoàn bộ phận và Đại hội đại biểu Công đoàn Trường Đại học Kinh tế Quốc dân lần thứ 34, nhiệm kỳ 2023 – 2028, được sự đồng ý của Chi bộ và Chính quyền Khoa Marketing, sự chuẩn y của BCH Công đoàn Trường; Với tinh thần trách nhiệm rất cao, hôm nay toàn thể đoàn viên Công đoàn Khoa Marketing tham dự Đại hội công đoàn Khoa nhằm đánh giá toàn bộ hoạt động của công tác công đoàn Viện trong nhiệm kỳ 2017 – 2023, rút ra những bài học để định hướng cho hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ mới 2023 – 2028.

Chương trình làm việc của Đại hội đã diễn ra với các nội dung sau:

 

1 Chào cờ- Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu- Mời chủ tọa và thư ký ĐH lên làm việc
2 Thông qua chương trình làm việc và Quy chế của Đại hội
3 Tóm tắt Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn Viện TM & KTQTnhiệm kỳ 2017-2023 và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động Công đoàn Viện nhiệm kỳ 2023-2028
4 Thảo luận báo cáo tổng kết hoạt động CĐ Viện nhiệm kỳ 2023-2028 (Mời ý kiến đóng góp)
5 Thảo luận báo cáo tổng kết hoạt động BCH CĐ Trường nhiệm kỳ 2023-2028 (Mời ý kiến đóng góp)
6 Phát biểu của Bí thư chi bộ
7 Phát biểu của CĐ cấp trên
8 Trình bày đề án nhân sự CĐBP nhiệm kỳ 2023-2028
9 Bầu cử CĐBP Viện TM & KTQT nhiệm kỳ 2023-2028
10 Công bố kết quả bầu cử
11 Tri ân cảm ơn BCH CĐBP nhiệm kỳ 2017-2023
12 Công đoàn Bộ phận nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt và phát biểu ý kiến
13 Thông qua Nghị quyết Đại hội
14 Chào cờ – Bế mạc Đại hội

Một số hình ảnh của Đại hội: