Lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thăm hỏi, động viên K63 nhân dịp sinh viên lần đầu đi học tập trung tại trường