Lễ ra quân tháng Thanh niên năm 2022 với chủ đề: “Tuổi trẻ sáng tạo” Trường Đại học Kinh tế Quốc dân