Lịch công tác tuần 28 năm 2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28 NĂM 2019
(Từ ngày 08/7/2019 đến ngày 14/7/2019)

Thứ Hai 08/7/2019

08h30: Khai mạc khóa học trao đổi hè ISU Vietnam 2019 hợp tác giữa Trường ĐHKTQD, ĐHBKHN và ĐH Kinh tế và Kinh doanh Vienna, Cộng Hòa Áo. Các đại biểu có giấy mời. Phòng 1006 tầng 6 Nhà A2

Thứ Ba 09/7/2019

08h00: Họp Ban thường vụ Công đoàn trường. Phòng 608 tầng 6 Nhà A1

14h: Họp tổng kết Bộ môn Marketing. VPK-1306

14h: Họp tổng kết Bộ môn Truyền thông Marketing. VPK-1304

16h: Họp giao ban Tháng 7: Chi ủy, BCNK, lãnh đạo các Bộ môn, Trung tâm, Bí thư LCĐ và Trợ lý Đào tạo. VPK-1306

Thứ Tư 10/7/2019

08h00: Khai giảng Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I) và Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II): Các công chức, viên chức tham gia Lớp bồi dưỡng theo Quyết định của Hiệu trưởng. Phòng B101 Nhà A2

10h00: Hội nghị Tổng kết thí điểm giảng dạy theo phương pháp giảng dạy Lecture- Tutorials. PGS.Thông, PGS.Huyền. Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

14h: Họp tổng kết Bộ môn QTBH-DM. VPK

Thứ Năm 11/7/2019

10h30: Họp chuẩn bị tổ chức Ngày hội tư vấn tuyển sinh ĐHCQ tại Trường (đợt 2). TS. Tuấn PTK. Phòng họp B Tầng 5 Nhà A1

14h: Họp toàn Khoa tổng kết năm học 2018-2019. VPK-1304-1305

16h: Họp Chi bộ giáo viên Khoa Marketing. VPK-1306

Thứ Sáu 12/7/2019

8h30: Họp Hội đồng bình xét Thi đua-Khen thưởng: PGS.Thông, TS.Tuấn, PGS.Huyền, TS.Dũng C, TS.Quang, TS.Long, ThS.Hoàng Dũng